Có 1 kết quả:

shuāi shāng

1/1

shuāi shāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to injure oneself in a fall