Có 1 kết quả:

Mó jiā dí shā

1/1

Mó jiā dí shā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Mogadishu, Indian ocean seaport and capital of Somalia