Có 1 kết quả:

mó suō

1/1

mó suō

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 摩挲[mo2 suo1]