Có 1 kết quả:

mó cā lì ㄇㄛˊ ㄘㄚ ㄌㄧˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

friction