Có 1 kết quả:

mó cā lì

1/1

mó cā lì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

friction