Có 1 kết quả:

Mó ěr duō wǎ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Moldova
(2) Republic of Moldova, former Soviet republic on the border with Romania