Có 1 kết quả:

mó sī

1/1

mó sī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

hair mousse (loanword)