Có 1 kết quả:

mó huà

1/1

mó huà

phồn thể

Từ điển phổ thông

vẽ, miêu tả

Từ điển Trung-Anh

to describe