Có 1 kết quả:

chān jiǎ

1/1

chān jiǎ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to mix in fake material
(2) to adulterate