Có 1 kết quả:

liào dì tān ㄌㄧㄠˋ ㄉㄧˋ ㄊㄢ

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 撂地[liao4 di4]