Có 1 kết quả:

liào dì tān

1/1

liào dì tān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

see 撂地[liao4 di4]