Có 1 kết quả:

piē kāi

1/1

piē kāi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to disregard
(2) to leave aside