Có 1 kết quả:

piě tiáo

1/1

piě tiáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(slang) to go to the toilet