Có 1 kết quả:

xiàn
Âm Pinyin: xiàn
Tổng nét: 15
Bộ: shǒu 手 (+12 nét)
Lục thư: hình thanh
Hình thái:
Nét bút: 一丨一丨フ一一丨フ一一ノフ一一
Thương Hiệt: QANB (手日弓月)
Unicode: U+648A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

Âm đọc khác

Âm Hán Việt: giản
Âm Nôm: dằn, giằn
Âm Quảng Đông: haan6

Tự hình 1

Dị thể 3

1/1

xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) valiant
(2) wrathful