Có 1 kết quả:

chēng gān tiào gāo ㄔㄥ ㄍㄢ ㄊㄧㄠˋ ㄍㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pole-vaulting