Có 1 kết quả:

chēng gān tiào gāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

pole-vaulting