Có 1 kết quả:

chēng sǐ

1/1

chēng sǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) full to the point of bursting
(2) (coll.) at most