Có 1 kết quả:

chēng jù

1/1

chēng jù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to resist
(2) to struggle
(3) to sustain