Có 1 kết quả:

chēng chí

1/1

chēng chí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (fig.) to sustain
(2) to shore up