Có 1 kết quả:

chēng gān

1/1

chēng gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a pole
(2) a prop