Có 1 kết quả:

chēng yāo

1/1

chēng yāo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to support
(2) to brace