Có 1 kết quả:

chēng yāo ㄔㄥ ㄧㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to support
(2) to brace