Có 1 kết quả:

sā shǒu jiǎn

1/1

sā shǒu jiǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(fig.) trump card