Có 1 kết quả:

Sā lā zú

1/1

Sā lā zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Salar ethnic group of Qinghai province