Có 1 kết quả:

Sā lā zú ㄙㄚ ㄌㄚ ㄗㄨˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Salar ethnic group of Qinghai province