Có 1 kết quả:

sī pò liǎn pí

1/1

Từ điển Trung-Anh

see 撕破臉|撕破脸[si1 po4 lian3]