Có 1 kết quả:

zhuàng huǐ

1/1

zhuàng huǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to smash