Có 1 kết quả:

chè jūn

1/1

chè jūn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to withdraw troops
(2) to retreat