Có 1 kết quả:

chè zhí

1/1

chè zhí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to eliminate
(2) to sack
(3) to remove from office