Có 1 kết quả:

chè lí

1/1

chè lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to withdraw from
(2) to evacuate