Có 1 kết quả:

bō zǐ tán

1/1

bō zǐ tán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plectrum