Có 1 kết quả:

bō jiē

1/1

bō jiē

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dial-up (Internet connection)