Có 1 kết quả:

bō hào

1/1

bō hào

phồn thể

Từ điển phổ thông

quay số (điện thoại)

Từ điển Trung-Anh

to dial a telephone number