Có 1 kết quả:

bō hào pán ㄅㄛ ㄏㄠˋ ㄆㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

telephone dial