Có 1 kết quả:

bō hào yīn

1/1

bō hào yīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dial tone