Có 1 kết quả:

Fǔ yuǎn sān jiǎo zhōu

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Bolshoi Ussuriisk Island in the Heilongjiang or Amur river, at mouth of the Ussuri River opposite Khabarovsk
(2) same as Heixiazi Island 黑瞎子島|黑瞎子岛