Có 1 kết quả:

qiào gàng

1/1

qiào gàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

crowbar