Có 1 kết quả:

qiào gùn

1/1

qiào gùn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

crowbar