Có 1 kết quả:

qiào qiè

1/1

qiào qiè

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) burglary
(2) house-breaking