Có 1 kết quả:

qiào mén ㄑㄧㄠˋ ㄇㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) to break in
(2) to force a door