Có 1 kết quả:

jiǎn le zhī ma diū le xī guā

1/1

Từ điển Trung-Anh

to let go of the big prize while grabbing at trifles (idiom)