Có 1 kết quả:

jī xián bèi sī

1/1

Từ điển Trung-Anh

slap bass (bass guitar technique)