Có 1 kết quả:

jī huǐ

1/1

jī huǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to attack and destroy