Có 1 kết quả:

dǎng lù

1/1

dǎng lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

blocking the way