Có 1 kết quả:

cào nǐ mā

1/1

cào nǐ mā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 肏你媽|肏你妈[cao4 ni3 ma1]