Có 1 kết quả:

cāo pán shǒu

1/1

cāo pán shǒu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

trader or dealer (of stocks and shares etc)