Có 1 kết quả:

cāo zòng zì rú

1/1

Từ điển Trung-Anh

to operate (a machine etc) with ease