Có 1 kết quả:

cāo liàn

1/1

cāo liàn

giản thể

Từ điển phổ thông

thao luyện, luyện tập

Từ điển Trung-Anh

(1) drill
(2) practice