Có 1 kết quả:

dàn zi

1/1

dàn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carrying pole and the loads on it
(2) burden
(3) task
(4) responsibility
(5) CL:副[fu4]