Có 1 kết quả:

bò huà

1/1

bò huà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to plan
(2) to arrange