Có 1 kết quả:

bò huà

1/1

bò huà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 擘劃|擘划[bo4 hua4]