Có 1 kết quả:

xǐng bí tì

1/1

xǐng bí tì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to blow one's nose