Có 1 kết quả:

cā gān

1/1

cā gān

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to wipe dry