Có 1 kết quả:

cā xiě

1/1

cā xiě

giản thể

Từ điển phổ thông

tẩy đi, xoá đi

Từ điển Trung-Anh

to erase